0

HARA ลูกฟุตบอล หนังPUนิ่ม ลูกฟุตบอลหนังเย็บ เบอร์5 (แถมฟรีเข็มสูบลูกบอล+ตาข่ายใส่บอล)

5

   สินค้าลิขสิทธิ์แท้จาก HARA

HARA Sports ลูกฟุตบอล เบอร์5
- หนัง PU นิ่ม เตะไม่เจ็บ
- เย็บด้วยเครื่อง มีความทนทานสูง
(แถมฟรีเข็มสูบลูกบอล+ตาข่ายใส่บอล)


SKU
04000
น้ำหนัก
800 กรัม
ราคา
299
270 บาท

สินค้าที่คล้ายกัน